Něco málo z historie obce Hostovice:

Nad prudkým srázem jižně od Trmic v nadmořské výšce asi 340 m leží malebná ves Hostovice. Neobvyklá poloha na návrší a několik archeologických nálezů dokazují, že Hostovice stojí na velmi staré historické půdě, původně zde stálo sídliště starých Slovanů.

Nedaleko Hostovic procházela stará zemská solní stezka. Ve směru od Prahy vedla přes Stebno, Milbohov, okolo Hostovic po dnešní silnici přes Újezd do Trmic a odtud zhruba po Žižkově ulici pod Větruš, kde brodem přes Bělou pokračovala do Ústí a odtud dále přes nakléřovský průsmyk do Saska.

V písemných pramenech se jméno obce poprvé objevuje poměrně pozdě, až v r. 1416 ve formě HOSTYEWYZIE, z čehož lze soudit, že obec se nejdříve jmenovala zřejmě Hostějovice. Hostovice příslušely většinou k panství Trmice. Katastrofální důsledky třicetileté války jsou patrné i zde. Podle berní ruly z r. 1654 měly Hostovice celkem 14 domů, z čehož bylo 6 neobydlených. V r. 1788 měly 20 domů. V r. 1939, kdy byly administrativně přičleněny k Ústí, měly již 84 domů a 529 obyvatel. Po r. 1945 se z městské správy vyčlenily a vznikl zde samostatný MNV. 22. srpna 1949 místní zemědělci ustanovili JZD, které v r. 1960 přešlo pod Státní statek Trmice. V roce 1980 byly Hostovice integrovány k Ústí nad Labem.